Chỉ định tổ chức chứng nhận cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng AQCERT

Thứ bẩy, 04/12/2021 08:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1303/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng AQCERT có trụ sở tại 96 Tuy Lý Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. Thực hiện việc thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD, gồm:

Cốt liệu xây dựng: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa; Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa; Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa.

Gạch, đá ốp lát: Gạch gốm ốp lát ép bán khô; Gạch gốm ốp lát đùn dẻo; Đá ốp lát tự nhiên; Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ.

Vật liệu xây: Gạch đất sét nung; Gạch bê tông; Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép.

Kính xây dựng: Kính nổi; Kính phẳng tôi nhiệt; Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp; Kính hộp gắn kín cách nhiệt

Vật liệu xây dựng khác: Tấm sóng amiăng xi măng; Amiăng crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng; Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường; Sơn tường dạng nhũ tương; Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm; Thanh định hình (profile) poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi.

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng AQCERT có trách nhiệm thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày 03/12/2021.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1303-QD-BXD_03122021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1303/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)