Hướng dẫn Công ty cổ phần Beltech Việt Nam về việc xuất khẩu cát tiêu chuẩn

Thứ tư, 01/09/2021 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3567/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Beltech Việt Nam về việc xuất khẩu cát tiêu chuẩn.

Trước đó, ngày 25/01/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 243/BXD-VLXD để trả lời văn bản số 188/VPCP-DMDN ngày 08/01/2021 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Beltech Việt Nam về việc xuất khẩu cát tiêu chuẩn, theo đó: 

1. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6227:1996 - Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng, quy định:

- Tại mục 1 phạm vi áp dụng, quy định: “Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát tiêu chuẩn để xác định cường độ xi măng theo TCVN 6016:1995 (ISO 679:1989)”.

- Tại mục 3.1 định nghĩa: “Cát theo TCVN 6227: 1996 là cát được chế tạo từ cát thiên nhiên giàu silic, gồm các hạt tròn cạnh, khai thác tại bãi cát thị xã Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà, phù hợp về thành phần hạt và hàm lượng ẩm của cát mẫu ISO theo điều 5.l TCVN 6016:1995 (ISO 679: 1989)”.

- Tại mục 3.2 quy định: “Cát tiêu chuẩn TCVN 6277:1996 để xác định cường độ của xi măng theo TCVN 6016:1995 được chứng nhận và sau đó được gọi là cát tiêu chuẩn ISO”.

Do đó, cát phù hợp với các yêu cầu quy định tại TCVN 6227:1996 là loại vật tư sử dụng trong phòng thử nghiệm.

2. Tại mục I Phụ lục I - Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/1/2019 sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (hiện đã được thay thế bởi Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2021), quy định:

- Cát trắng silic làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác (mã HS 2505.10.00) phải đạt quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật: Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt); Hàm lượng SiO2 ≥ 97 %; Kích thước cỡ hạt ≤ 1,0mm.

- Cát trắng silic làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác (mã HS 2505.90.00) phải đạt quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật: Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt, bọc nhựa hoặc không bọc nhựa); hàm lượng SiO2 ≥ 95%; Kích thước cỡ hạt ≤ 2,5mm.

Do vậy, trường hợp sản phẩm cát tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Beltech Việt Nam phù hợp với các yêu cầu quy định tại TCVN 6227:1996 và đáp ứng các quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 (hoặc Thông tư số  04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 sau thời điểm ngày 28/8/2021) của Bộ trưởng Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đủ điều kiện để xuất khẩu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3567-BXD-VLXD_01092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3567/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)