Hướng dẫn về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư

Thứ sáu, 02/07/2021 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2524/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Dệt - May Trung Đô về việc hướng dẫn về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Trong các quy định hiện hành của Pháp luật về xây dựng không quy định cụ thể về điều kiện năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Căn cứ theo nội dung nêu tại Văn bản số 63/CV.DM-TL ngày 09/4/2021, quý công ty đang chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, đề nghị Công ty Cổ phần Dệt - May Trung Đô nghiên cứu liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn chi tiết việc thi hành Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 như đã nêu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2522-BXD-VLXD_02072021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2524/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)