Hướng dẫn Công ty TNHH Quan Minh xuất khẩu cát trắng silic (cát thủy tinh), cát vàng làm khuôn đúc đã qua chế biến

Thứ năm, 15/07/2021 17:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3224/SXD-KT&VLXD ngày 24/8/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh báo cáo về tình hình xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc trên địa tỉnh Quảng Ninh và văn bản số 160/2021/CV-CTQM ngày 04/7/2021 của Công ty TNHH Quan Minh về việc hướng dẫn xuất khẩu cát trắng silic (cát thủy tinh), cát vàng làm khuôn đúc đã qua chế biến.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2734/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

Ngày 29/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 38/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, trong đó có nội dung giao: “Bộ Xây dựng rà soát, ban hành quy định về chỉ tiêu kỹ thuật để xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc sau tuyển, chế biến trên cơ sở cân đối nhu cầu trong nước và đảm bảo dự trữ khoáng sản”.

Ngày 26/6/2021, tại văn bản số 4283/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến chỉ đạo giao:Bộ Xây dựng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao quyết định và chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật”.

Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 và Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng).

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, sản phẩm cát thủy tinh và cát vàng khuôn đúc của Công ty TNHH Quan Minh đủ điều kiện được phép xuất khẩu. Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Quan Minh liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện việc xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc đảm bảo đúng nguồn gốc, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra việc xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc của Công ty TNHH Quan Minh, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2734-BXD-VLXD_15072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2734/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)