Kiên Giang: Đẩy mạnh sử dụng tro, xỉ, thạch cao, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

Thứ sáu, 02/07/2021 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29-6, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 901/UBND-KT về việc đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Ưu tiên sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao vào các công trình xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nghiên cứu sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng có sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu, vật liệu xây dựng. Hướng dẫn các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao và các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao vào các công trình xây dựng. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường, việc thực hiện các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường tại các cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá 02 năm sản xuất phù hợp với quy mô, công suất của dự án và chỉ cấp diện tích bãi thải cho các dự án nhà máy sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất với dung lượng chứa tối đa cho 02 năm sản xuất theo công suất thiết kế; không cấp phép mở rộng các bãi thải tro, xỉ, thạch cao đã được phê duyệt trước đây.

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nghiên cứu, ứng dụng hay chuyển giao công nghệ xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu phục vụ các ngành, lĩnh vực sản xuất.

UBND các huyện, thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở phát thải và các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Thông tin đến các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao đạt chuẩn và các sản phâm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần. Định kỳ hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả, hạn chế và đề xuất giải pháp xử lý sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

Nguồn: Kiengiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)