Các tiêu chuẩn gạch không nung

Thứ sáu, 09/12/2011 08:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Trung tâm Thông tin trân trọng gới thiệu một số tiêu chuẩn về vật liệu xây không nung và các tiêu chuẩn cho các loại vật liệu khác có thể sử dụng chung cho vật liệu xây không nung (xem bảng liệt kê dưới đây)

TT

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

1

TCXD 123: 1984

Gạch không nung- yêu cầu kỹ thuật

2

TCXD 191: 1996

Bê tông và vật liệu làm bê tông- yêu cầu kỹ thuật

3

TCVN 7959: 2011

Bê tông nhẹ- Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

4

TCVN 9028: 2011

Vữa cho bê tông nhẹ- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

5

TCVN 9029: 2011

Bê tông nhẹ- Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp- Yêu cầu kỹ thuật (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

6

TCVN 9030: 2011

Bê tông nhẹ- Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp- Phương pháp thử (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

7

TCVN 5573: 1991

Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế

8

TCVN 5674: 1992

Công tác hoàn thiện trong xây dựng- thi công và nghiệm thu

9

TCVN 7959: 2008

Blốc bê tông khí chưng áp

10

TCVN 2118: 1994

Gạch canxi- silicat- yêu cầu kỹ thuật

11

TCVN 6776: 1999

Gạch bê tông tự chèn

12

TCVN 6477: 2011

Gạch bê tông- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

13

TCVN 5775-1: 2007

Tấm 3D dùng trong xây dựng- phần 1: quy định kỹ thuật

TCVN 5775-2: 2007

Phương pháp thử

TCVN 5775-3: 2007

Hướng dẫn lắp dựng 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)