Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thủ tục xác nhận thiết bị nhập khẩu để sản xuất vật liệu xây không nung theo Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính

Thứ năm, 20/01/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-VLXD hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thủ tục xác nhận thiết bị nhập khẩu để sản xuất vật liệu xây không nung theo Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính.

Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành về lô hàng thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung do Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng địa phương xác nhận. Hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng địa phương để xác nhận về lô hàng vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất vật liệu xây không nung gồm:

- Công văn của doanh nghiệp đề nghị xác nhận thiết bị nhập khẩu (bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp;

- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 - Hợp đồng nhập khẩu thiết bị cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung của doanh nghiệp ký với nước ngoài. Danh mục thiết bị kèm theo chứng nhận xuất sứ của nước sản xuất.

Các hồ sơ trên nộp bản sao có chữ ký, đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp.

Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng địa phương nghiên cứu hồ sơ, thời gian trả lời văn bản theo quy định chung của Nhà nước và không thu lệ phí. Giấy xác nhận lập thành 03 bản, trong đó 01 bản gửi về Bộ Xây dựng để tổng hơp, Tiêu chí để làm căn cứ xác nhận như sau:

- Danh mục thiết bị trong hợp đồng nhập khẩu của doanh nghiệp phải là thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung.

- Danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật của thiết bị nhập khẩu trong hợp đồng phải phù hợp với danh mục thiết bị trong Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung của doanh nghiệp đã được phê duyệt; và phù hợp với danh mục thiết bị trong phụ lục Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Thiết bị nhập khẩu phải đảm bảo theo tiêu chuẩn chế tạo của nước sản xuất, thiết bị mới 100%. Thiết bị đã qua sử dụng không được miễn giảm thuế.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 03/BXD-VLXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 03_1295509328378.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)