Chấp thuận bổ sung địa điểm đào tạo của Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Kinh tế

Thứ hai, 31/08/2020 17:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4247/BXD-QLN gửi Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Kinh tế chấp thuận bổ sung địa điểm tổ chức đào tạo lý thuyết và địa điểm tổ chức thực hành kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số  11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng chấp thuận để Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Kinh tế được bổ sung các nội dung sau đây:

1. Bổ sung địa điểm đào tạo lý thuyết: 122/12E Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bổ sung địa điểm đào tạo thực hành: Chung cư Sunny Plaza, Số 110A Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng thông báo để Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Kinh tế biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4247-BXD-QLN_31082020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4247/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)