Hướng dẫn Sở Xây dựng Sóc Trăng thực hiện các quy định của pháp luật nhà ở đối với dự án Khu nhà ở thương mại và chợ

Thứ ba, 11/02/2020 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 452/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật nhà ở đối với dự án Khu nhà ở thương mại và chợ Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Tại khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) đã quy định dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm: “a) Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một phần công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở; b) Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn; c) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở; d) Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.”

Tại khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 đã quy định lựa chọn Chủ đầu tư theo các hình thức: “a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; b) Đấu thầu dự án có sử dụng đất; c) Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện quy định tại Điều 21 của Luật này, có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 23 của Luật này.”

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc dự án quy định tại khoản 3 Điều 36 và khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở nhưng thuộc dự án quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 31 và điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 32 của Luật Đầu tư thì hồ sơ, trình tự thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Tại khoản 2 Điều 4 của Luật Đầu tư năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015) quy định: “Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật dầu khí”.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2014 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với: “Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất”.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai 2013 thì trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai 2013 thì một trong các điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đó là đất được giải phóng mặt bằng.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Sóc Trăng căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên để tham mưu cho UBND tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn chủ đầu tư cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại và chợ Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 452/BXD-QLN

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_452-BXD-QLN_11022020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)