Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình tính diện tích đất nhà ở thương mại được miễn tiền sử dụng đất trong dự án nhà ở xã hội

Thứ tư, 15/01/2020 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 196/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình về cách tính diện tích đất nhà ở thương mại được miễn tiền sử dụng đất trong dự án nhà ở xã hội.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở 2014 thì doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách “được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội” và “được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì diện tích đất đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (bao gồm cả nhà ở thương mại nếu có) được miễn tiền sử dụng đất bằng 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 196/BXD-QLN

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_196-BXD-QLN_150102020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)