Bến Tre: Tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 02/06/2023 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Năm 2023, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu 15 xã đạt nông thôn mới (NTM), 7 xã NTM nâng cao; 2 xã NTM kiểu mẫu. Để đạt được kết quả này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị các ngành, các địa phương linh động trong bố trí ngân sách cho 15 xã xây dựng NTM, nhất là các công trình, dự án.

Đầu tư các công trình, dự án để xây dựng nông thôn mới - Ảnh: VGP/Hoàng Trung

Sáng 1/6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Bến Tre tổ chức họp thường kỳ tháng 5.

Hiện toàn tỉnh Bến Tre có tổng số 80 xã đạt chuẩn NTM, 16 xã đạt 15-18 tiêu chí, 40 xã đạt 10-14 tiêu chí và 3 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Trung bình đạt 16,5 tiêu chí/ xã. Trong 80 xã đạt chuẩn NTM, có 23 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM và TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Kết quả tự đánh giá tiêu chí huyện NTM của các huyện giai đoạn 2021 - 2025 như sau: Huyện Mỏ Cày Nam đạt 5 tiêu chí, huyện Mỏ Cày Bắc đạt 4 tiêu chỉ, 3 huyện còn lại đạt 3 tiêu chí. Huyện Chợ Lách tự đánh giá đạt 4 tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Toàn tỉnh có 200 sản phẩm của 78 chủ thể được chứng nhận OCOP, gồm 110 sản phẩm đạt 3 sao, 90 sản phẩm đạt 4 sao (trong đó có 16 sản phẩm tiềm năng 5 sao).

Về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh hiện có 14.073 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 3,5% và 14.700 hộ cận nghèo, chiếm tỉ lệ 3,66%. Đến nay, đã mua bảo hiểm y tế cho 30.760 người nghèo, 28.743 người cận nghèo và 157.035 người tại các xã bãi ngang ven biển, kinh phí 189 tỷ đồng. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 412 lượt hộ cận nghèo, 290 lượt hộ nghèo, 166 lượt hộ mới thoát nghèo, 207 lượt hộ hoạt động kinh tế vùng khó khăn, 1.936 hộ vay chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường, 198 lượt hộ vay chương trình học sinh - sinh viên, 883 lượt hộ vay Quỹ quốc gia về việc làm, 51 lượt lao động đi làm việc nước ngoài, tổng kinh phí 147 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị các ngành, địa phương linh động trong bố trí ngân sách cho 15 xã xây dựng NTM, nhất là các công trình, dự án. Giao Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, tham mưu bố trí kinh phí cho các huyện xây dựng NTM. Ngoài vốn ngân sách, các sở, ngành, các địa phương cần quan tâm tăng thu và kêu gọi đầu tư xã hội hóa 1 số công trình, dự án.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân. Tổ chức đối thoại hướng dẫn, tư vấn cho hộ nghèo, cận nghèo từng bước thoát nghèo. Các cấp, ngành cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể cho từng hộ, BCĐ tăng cường kiểm tra đôn đốc. Các sở, ngành có vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo khẩn trương hoàn thành hồ sơ để thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nên tham khảo các địa phương, nghiên cứu đề xuất tách đối tượng hộ nghèo và bảo trợ xã hội.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)