Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước cả nước

Thứ tư, 30/11/2011 10:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/11, TP Đà Nẵng tổ chức phát động thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, với mục tiêu đạt tỷ lệ xã chuẩn NTM trước thời hạn so với mục tiêu chung của cả nước. Theo đó, đến 2015, huyện Hoà Vang cơ bản trở thành huyện NTM và đến 2017, có 11/11 xã đạt tiêu chuẩn NTM, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Việc xây dựng NTM ở Đà Nẵng được chia làm 2 giai đoạn. Từ năm 2011 - 2015, phấn đấu có ít nhất 9 xã đạt tiêu chuẩn NTM huyện Hoà Vang đạt chuẩn huyện NTM... Giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu đạt 100% xã theo chuẩn NTM và từ 2017 trở đi sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.


Theo Báo Xây dựng điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)