Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ ba, 16/01/2024 13:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 15/1, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2023, Phó Giám đốc Sở Phạm Quốc Tuyến nêu, Sở đã tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị, mang tính chuẩn bị hạ tầng phát triển quy hoạch, kiến trúc đô thị như xây dựng và rà soát, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong đó có Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trên địa bàn Hà Nội; hoàn thành các nội dung thẩm định theo tiến độ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô, các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh.

Việc hoàn thành các phần nhiệm vụ Sở đảm nhiệm về quy hoạch tại các dự án trọng điểm về hạ tầng kỹ thuật đô thị quan trọng; chuẩn bị xây dựng và trình duyệt các quy chế quản lý kiến trúc đô thị; xác lập, quản lý phát triển và nghiên cứu gìn giữ các giá trị kiến trúc Thủ đô và khu vực nông thôn; phân loại đô thị; các đồ án cải tạo các khu chung cư cũ... đã được chuẩn bị hoàn tất trong bối cảnh rất nhiều các khó khăn, bất cập.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Phạm Quốc Tuyến báo cáo tại Hội nghị

“Đến cuối năm 2023, Sở đã hoàn thành 39 nhiệm vụ, 15 nhiệm vụ hoàn thành theo tiến độ quy định, đạt tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 86,1%. Việc giải quyết tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội vẫn luôn được ưu tiên, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch được kiểm soát ngày càng chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ điều kiện, quy trình thủ tục điều chỉnh quy định tại các bộ luật và các nghị định liên quan”, ông Phạm Quốc Tuyến nhấn mạnh.

Từ  nhận diện những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan, ngay từ đầu năm 2024, Sở tập trung giải quyết các nhiệm vụ còn tồn đọng được giao nhiệm vụ tại các kế hoạch, chương trình của các năm trước, trong đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô song song với quy hoạch Thủ đô, đảm bảo tạo lập các khu vực động lực phát triển đồng thời với việc giữ gìn, phát huy các điểm mạnh của Quy hoạch chung đã được duyệt, các giá trị di sản, kiểm soát phạm vi, quy mô phát triển đô thị đảm bảo hướng tới sự phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô bền vững.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng quy chế quản lý kiến trúc của thành phố; chú trọng công tác quản lý về kiến trúc theo hướng giữ gìn, phát huy giá trị, khắc phục các tồn tại cảnh quan không gian đô thị chung và các khu vực nói riêng; xác định và phát huy kiến trúc đặc trưng bản địa của nội thành và ngoại thành và các nội dung thực hiện Luật kiến trúc.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng nêu, trong năm, Sở đã có sự phối hợp chặt chẽ với Vụ và Bộ để hoàn thành 3 nhiệm vụ lớn: xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó có nội dung về công tác quản lý quy hoạch kiến trúc; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô và phối hợp hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 hiện đã trình lãnh đạo Bộ Xây dựng để gửi lấy ý kiến các bộ ngành, hội nghề nghiệp, dự kiến hoàn thiện trong Quý I/2024 để báo cáo Bộ Chính trị theo tiến trình lãnh đạo thành phố đặt ra.

Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc nêu một số kiến nghị với Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong thẩm định các đồ án quy hoạch, từ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, trong thời gian tới cần tăng cường công tác thẩm định, đánh giá hiện trạng pháp lý việc thực hiện các dự án trên địa bàn và tuân chủ quy chuẩn, tiêu chuẩn khi đánh giá, thẩm định, tránh khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Sở cũng cần tăng cường việc phối hợp chính sách với các lĩnh vực có liên quan; thiết lập quan hệ với các đơn vị quản lý đất đai, đầu tư và xây dựng.

“Để công tác quy hoạch bảo đảm công khai, minh bạch, Sở cần tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu, công bố công khai hệ thống thông tin quy hoạch trên cổng thông tin của Sở và Cổng thông tin quốc gia. Trên cơ sở đó, giải quyết cơ bản các tồn tại vướng mắc, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố”, bà Trần Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ghi nhận Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc lớn, có tính chất phức tạp, đóng góp vào kết quả tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm qua.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng chỉ ra, công tác tham mưu, phối hợp, đôn đốc, thực hiện công tác điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô còn chậm. Các nhiệm vụ được xác định trong các Chương trình số 03/CTr-TU và 05/CTr-TU của Thành ủy, trong đó có Chương trình phát triển đô thị thành phố, rà soát, đánh giá, phân loại đô thị; tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu Hòa Lạc, Sóc Sơn, Sơn Tây, các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, danh mục công trình kiến trúc có giá trị trước năm 1954, công tác lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ… cũng chưa đạt tiến độ đặt ra. 

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc tập trung đẩy nhanh tiến độ những nhiệm vụ, công việc được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao để sớm hoàn thành trong Quý I/2024.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, Chương trình phát triển đô thị thành phố, thống nhất đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng và các quy hoạch chi tiết trên địa bàn Thành phố; rà soát quy hoạch đối với các huyện phát triển lên thành quận đảm bảo các chỉ tiêu, điều kiện phát triển phù hợp; phối hợp rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư chậm triển khai.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng cần chủ động, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch liên quan chỉnh trang, tái thiết đô thị, trong đó trọng tâm là quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; các đồ án thiết kế đô thị, quy hoạch chi tiết các khu vực không gian chức năng, hạ tầng quan trọng của thành phố, công viên, vườn hoa, quảng trường, công trình văn hóa, công cộng; sớm hoàn thành lập Danh mục công trình kiến trúc có giá trị, lập các quy chế, quy định quản lý quy hoạch và kiến trúc có liên quan.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)