Thủ tướng: Kích hoạt mọi nguồn lực để thực hiện quy hoạch, tạo động lực mới phát triển Hải Dương

Thứ năm, 11/01/2024 14:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 10/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thị Xuân Mỹ; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hải Dương, cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030 khoảng 9,5%/năm

Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1639 ngày 19/12/2023.

Theo Quy hoạch, Hải Dương đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước; kết cấu hạ tầng đồng bộ; hệ thống đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Hải Dương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030 bình quân đạt khoảng 9,5%/năm. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 2,55 triệu người. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm dần lao động nông nghiệp; phấn đấu đạt tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt trên 55%.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tầm nhìn đến 2050, Hải Dương đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông và là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng.

Để từng bước thực hiện khát vọng, mục tiêu phát triển đó, tại Hội nghị, cùng với công bố những thông tin cơ bản về nội dung Quy hoạch tỉnh, Hải Dương cũng giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư đến các nhà quản lý, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp; công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2024-2030 và trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Biên bản ghi nhớ cho một số dự án đầu tư trên địa bàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, với mong muốn phát triển bền vững, bứt phá trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; Hải Dương xác định, công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo ra cơ sở pháp lý, có tính khoa học, thực tiễn để định hướng phát triển. Ngay sau Hội nghị, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hải Dương sẽ tiếp tục triển khai kịp thời các kế hoạch, các đề án, dự án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh cam kết, sẽ đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo Quy hoạch.

Với phương châm "chính quyền tỉnh Hải Dương luôn đồng hành với doanh nghiệp", tỉnh Hải Dương cam kết sẽ dành những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh Hải Dương; sự thành công của doanh nghiệp trên địa bàn cũng chính là sự thành công của tỉnh.

Thủ tướng nêu rõ, thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp quan trọng của các địa phương, trong đó tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả nổi bật - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Hải Dương

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Hải Dương trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, vùng Thủ đô và tỉnh Hải Dương, nhất là Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Thủ tướng, trong năm 2023, công tác quy hoạch hết sức được quan tâm, thúc đẩy và nâng cao chất lượng; cả nước đã có 107/111 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt, trong đó có quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch 6 vùng kinh tế- xã hội, quy hoạch các địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác quy hoạch phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Quy hoạch phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, chỉ ra và khai thác tối đa được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, hóa giải được khó khăn, thách thức của đất nước và từng vùng, từng địa phương.

Thủ tướng yêu cầu việc triển khai Quy hoạch cần tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước đã xác định phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, ngang hàng kinh tế, chính trị, xã hội, theo phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng, văn hóa còn là dân tộc còn; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Phân tích về các yếu tố nền tảng, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột (nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN, nền dân chủ XHCN); 3 đột phá chiến lược (thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng); lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực, là động lực của sự phát triển; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên trì đường lối quốc phòng "bốn không".

Thủ tướng khẳng định chúng ta đang đi đúng hướng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Năm 2023, chúng ta cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Công tác đối ngoại và hội nhập đạt nhiều thành tựu lịch sử, giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công bố quy hoạch tỉnh Hải Dương cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm 2023, Việt Nam tăng 12 bậc trong xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài trong khi đầu tư toàn cầu suy giảm (thu hút FDI đạt 36,6 tỷ USD, tăng 32,1%; vốn FDI thực hiện đạt 23,18 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay).

Cũng trong năm, lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng của cư dân và các tổ chức kinh tế đạt hơn 13,5 triệu tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử, cho thấy thu nhập được cải thiện và niềm tin của người dân, đây cũng là nguồn lực lớn để phát triển đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp quan trọng của các địa phương, trong đó tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Hải Dương hiện nay đã gìn giữ, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp, thành quả đạt được qua các thời kỳ, trưởng thành hơn, có bản lĩnh hơn, có quyết tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tiếp tục xây dựng Hải Dương phát triển với khí thế mới, ngày càng giàu đẹp hơn, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no hơn.

Thủ tướng đánh giá, để xây dựng, hoàn thành Quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt, Hải Dương đã quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về vùng đồng bằng sông Hồng, với quan điểm coi liên kết vùng là một động lực phát triển mới; bám sát quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; kế thừa, phát huy những quy hoạch, thành quả trước đây và có điều chỉnh, bổ sung phù hợp tình hình mới.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao quyết định, chứng nhận và biên bản ghi nhớ chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quy hoạch tỉnh đã được xây dựng theo hướng khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Hải Dương; phát triển dựa vào nguồn lực bên trong (con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa, lịch sử xứ Đông) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời của mình; xác định các định hướng lớn, mục tiêu cao, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Thủ tướng yêu cầu việc triển khai Quy hoạch cần tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm quy hoạch, giữ vững nguyên tắc nhưng không cứng nhắc, không cầu toàn, không nóng vội, khi điều chỉnh, bổ sung linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế cần đánh giá tác động kỹ lưỡng với sự cho phép của các cấp có thẩm quyền.

Về nguồn lực thực hiện quy hoạch, Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư; tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động, năng động, sáng tạo, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể" như tỉnh đã làm tốt thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lưu ý Hải Dương về phát triển văn hóa, Thủ tướng nhấn mạnh, là tỉnh có bề dày văn hoá, văn hiến lâu đời, nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, tỉnh cần biến di sản thành tài sản, nguồn lực vật chất. Trong đó, Hải Dương và các tỉnh, cơ quan liên quan cần tiếp tục tích cực đề cử UNESCO công nhận Quần thể di tích và danh thắng "Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc" là di sản thế giới.

Thủ tướng yêu cầu trong triển khai Quy hoạch tỉnh cần tập trung thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…

Thủ tướng đề nghị Hải Dương từ thực tiễn cần mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp tình hình, kịp thời, hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương chung tay cùng Hải Dương, tăng cường liên kết vùng theo Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Hải Dương góp phần vào sự phát triển của vùng và cả nước.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp đầu tư tại Hải Dương với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện", ra sản phẩm, hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được; hoạt động tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt văn hóa kinh doanh, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực tham gia đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo thuận lợi nhất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng tin tưởng, phát huy truyền thống, thành quả đã đạt được, với quyết tâm mới, khí thế mới, động lực mới, trong năm 2024, Hải Dương sẽ đạt được những thành tựu, kết quả mới cao hơn, nhiều hơn năm 2023.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)