Cà Mau: Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chung đô thị mới Khánh Hội đến năm 2045

Thứ sáu, 08/12/2023 14:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chung đô thị mới Khánh Hội, huyện U Minh đến năm 2045.

Quy hoạch Khánh Hội trở thành đô thị ven biển Tây phát triển chuyên ngành dịch vụ thủy sản.

Phạm vi khu quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Khánh Hội, diện tích 3.514,08 ha. Tính chất là đô thị ven biển Tây phát triển chuyên ngành dịch vụ thủy sản, giữ vai trò là cực tăng trưởng phía Tây của huyện U Minh.

Dân số hiện trạng năm 2022 là 14.269 người. Dự báo dân số đô thị đến năm 2035 là 18.200 người; đến năm 2045 là 21.600 người. Quy mô dân số sẽ được tính cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

Mục tiêu quy hoạch là định hướng phát triển không gian đô thị mới Khánh Hội để cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện U Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Quy hoạch các khu chức năng trong đô thị mới phù hợp với tiềm năng lợi thế để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đô thị. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đạt yêu cầu của đô thị mới tiện nghi và hiện đại để nâng cao chất lượng sống cho người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới. Làm cơ sở triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đô thị mới.

 

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)