Cà Mau: Ban hành quy định quản lý, vận hành công trình được áp dụng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ năm, 02/11/2023 14:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh vừa ban hành quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được áp dụng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau (quy định).

Quy định quản lý, vận hành công trình được áp dụng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2023.

Đối tượng áp dụng quy định gồm: UBND cấp xã, Ban Quản lý xã, Ban Phát triển ấp, đơn vị quản lý sử dụng công trình; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, vận hành công trình và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được áp dụng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Quản lý xã được thành lập để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã. Trưởng Ban là Chủ tịch UBND cấp xã; thành viên bao gồm: Công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, tài chính - kế toán; đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư.

Ban Phát triển ấp do cộng đồng dân cư bầu, hoạt động theo quy chế do cộng đồng dân cư thống nhất và được UBND cấp xã công nhận. Ban Phát triển ấp phải có ít nhất một thành viên là người có uy tín, kinh nghiệm tổ chức thực hiện gói thầu xây dựng công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp.

Nguyên tắc quản lý, vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù: Việc quản lý, vận hành và bảo trì công trình phải được thực hiện một cách có hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh lãng phí; quản lý vận hành công trình phải theo đúng công năng thiết kế được duyệt, không được thay đổi công năng công trình khi chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền; thường xuyên theo dõi tình trạng của công trình để kịp thời phát hiện những hư hỏng để có phương án sửa chữa khắc phục; lưu trữ hồ sơ tài liệu kỹ thuật có liên quan.

UBND cấp xã giao Ban Quản lý xã hoặc Ban Phát triển ấp trực tiếp quản lý, vận hành công trình xây dựng; Ban Quản lý xã xây dựng kế hoạch bảo trì.

UBND cấp xã quyết định kế hoạch bảo trì và lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ, hợp tác xã thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

Chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định bằng dự toán. Dự toán phí bảo trì công trình gồm: Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm, chi phí sửa chữa công trình, chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình, chi phí khác và chi phí quản lý bảo trì thuộc trách nhiệm chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)