Khánh Hòa: Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Thứ tư, 18/01/2023 14:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14-12-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát lập danh mục các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với từng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai, đề xuất cụ thể, rõ ràng các vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật; tham mưu UBND tỉnh báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các trường hợp vượt thẩm quyền của UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-2-2023. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại điểm b, điểm c mục 6 Công điện nêu trên theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật; báo cáo, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trước ngày 10-2-2023.

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao theo đúng quy định pháp luật.

Theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2025 - 2030”; đẩy mạnh thực hiện việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn. Các doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có liên quan tích cực, chủ động cơ cấu lại các phân khúc sản phẩm, giá cả, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán... phù hợp, khả thi, thuận lợi cho khách hàng, người dân, nhất là những đối tượng có nhu cầu thực sự và có tính khả thi…

Nguồn: Khanhhoa.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)