Đà Nẵng: Tiếp tục quan tâm, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng

Thứ năm, 30/06/2022 15:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 3404/UBND-KGVX ngày 21-6-2022 giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Thông báo số 310-TB/TU ngày 14-6-2022 của Thành ủy việc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng.

Cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm tổ chức triển khai thực hiện công tác hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng theo kế hoạch đề ra; trong đó, xem xét có thể kéo dài thời gian hoàn thành sau ngày 27-7-2022 nhưng phải theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, không để quá chậm trễ; thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình các gia đình chính sách để hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, tham mưu UBND thành phổ tổ chức tổng kết công tác hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng năm 2022 vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; lưu ý, có hình thức quà tặng phù hợp và đảm bảo quy định. Chỉ đạo, phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát, khảo sát kỹ nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở của các gia đình chính sách để triển khai việc hỗ trợ trong năm 2023; lưu ý phải đảm bảo minh bạch, công khai, rõ ràng, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất việc nâng mức kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở của các gia đình chính sách trong thời gian đến, đảm bảo phù hợp, tham mưu UBND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND thành phố tại Kỳ họp cuối năm 2022.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) trên địa bàn thành phố, đảm bảo chu đáo, thiết thực, đầy đủ, cụ thể và toàn diện. Trong đó, quan tâm chuẩn bị, cấp phát quà tặng cho các đối tượng chính sách và tổ chức các hoạt động tri ân như thăm hỏi, thắp hương, gặp mặt... đảm bảo đầy đủ, trang trọng, không để sót đối tượng; rà soát, hỗ trợ kịp thời các đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID - 19 theo các chính sách của Trung ương và thành phố đã ban hành; chú trọng công tác hỗ trợ y tế, tạo việc làm, nhất là tư vấn, giới thiệu việc làm cho các đối tượng này. Đồng thời, tổ chức rà soát các chế độ chính sách đối với người có công cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn thành phổ để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đối, bổ sung phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

Nguồn: Danang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)