An Giang: Công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021

Thứ hai, 18/10/2021 13:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021. Thông tin cụ thể như sau:

1. Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 bao gồm:

-  Bảng Đơn giá nhân công ngành xây dựng;

- Bảng giá ca máy, thiết bị;

- Bộ Đơn giá xây dựng công trình (bao gồm 06 tập: Đơn giá khảo sát xây dựng công trình; Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình; Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Đơn giá xây dựng công trình.

2. Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 là cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang.

3. Hiệu lực thi hành

3.1. Quyết định số 2372/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 và bãi bỏ các quyết định:

- Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng.

- Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt.

- Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa.

- Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát.

- Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Thay thế một phần Bộ Đơn giá Xây dựng công trình - Phần Khảo sát.

- Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố lần 2 đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

3.2. Xử lý chuyển tiếp:

- Các công trình (hoặc hạng mục xây dựng công trình) đã được duyệt dự toán trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 thì không phải điều chỉnh dự toán theo Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021. Trường hợp sử dụng giá trị dự toán đã được duyệt (theo hệ thống định mức, đơn giá cũ) để xác định giá gói thầu làm cơ sở chỉ định thầu, chủ đầu tư phải tổ chức điều chỉnh dự toán theo Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 trước khi chỉ định thầu.

- Các công trình (hoặc hạng mục xây dựng công trình) đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu, trường hợp thấy cần thiết, chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh dự toán theo Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 trên cơ sở không làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

4. Thông tin về Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 được đăng tải tại trang WEB Sở Xây dựng. Các tổ chức, cá nhân có thể tải các file đơn giá theo địa chỉ nêu trên.

Nguồn: Angiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)