Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 16/01/2023 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét sửa đổi khoản 3 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng theo hướng giao chủ đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ của hợp đồng trong trường hợp việc điều chỉnh tiến độ không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng để đảm bảo tính chủ động của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án ”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 154/BXD-KTXD ngày 16/01/2023 trả lời như sau:

Tại điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định thẩm quyền điều chỉnh tiến độ hợp đồng như kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 154/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)