Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội

Thứ hai, 18/04/2022 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: "Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) phối hợp giải quyết triệt để những tồn tại của các dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư như đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều ô đất còn để trống, chưa triển khai thực hiện".

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1309/BXD-QLDN trả lời như sau:

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu nhà nước. Trong những năm qua, Tổng công ty HUD đã tham gia tích cực trong phát triển nhà ở và khu đô thị với nhiều dự án nhà ở thương mại cũng như nhà ở xã hội trên khắp cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư, một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai còn có một số tồn tại như cử tri phản ánh. Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về các dự án, cụ thể như sau:

1. Dự án Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp:

Tổng công ty HUD còn 03 lô đất chưa đầu tư xây dựng do phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho phù hợp với Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt theo Quyết định số 6499/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị 112-4, tỷ lệ 1/2000.

2. Dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm:

Tổng công ty HUD còn 04 lô đất CC2, NT2, TH4, TH2 chưa triển khai xây dựng do chưa giải phóng mặt bằng và phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho phù hợp với Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt theo Quyết định số 6499/QD-UBND ngày 27/11/2015.

3. Dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm:

Tổng công ty HUD còn 08 lô đất chưa đầu tư xây dựng do chưa giải phóng mặt bằng và Quyết đinh số 6499/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 đã điều chỉnh chức năng một số ô đất, cần cập nhật và điều chỉnh quy hoạch cục bộ các lô đất.

4. Dự án Khu đô thị mới Định Công:

Khu đô thị mới Định Công hiện còn 01 lô đất chưa đầu tư xây dựng là lô đất NT2 có diện tích 6.745,42 m2

Ngày 31/02/2008, Tổng công ty HUD đã ký Hợp đồng số 410/HUD-TTGDBĐS/CT-BĐ chuyển giao hạ tầng cho Trường đại học công nghệ Vạn Xuân. Trường đại học công nghệ Vạn Xuân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Tổng công ty tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Trường đại học công nghệ Vạn Xuân chưa đầu tư xây dựng công trình. Tổng công ty đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư thứ phát thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri thành phố Hà Nội và trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước sẽ chỉ đạo Tổng công ty HUD tập trung, đẩy mạnh công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư tại các dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai, sớm khắc phục các tồn tại nêu trên.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1309/BXD-QLDN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)