Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 28/12/2021 16:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sửa đổi khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ nhằm đảm bảo thống nhất với khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP quy định đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư tại đô thị.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5421/BXD-PTĐT trả lời như sau:

Ngày 22/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1963/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022, trong đó, về nội dung “chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt” Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đơn giản hóa theo hướng “Phân cấp toàn bộ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, trên cơ sở các công cụ quản lý phát triển đô thị theo quy định (gồm: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc, chương trình phát triển từng đô thị, khu vực phát triển đô thị (nếu có) được duyệt...).” và yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP để thực hiện.

 Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tập trung nghiên cứu, xây dựng để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh để tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình xây dựng Nghị định nêu trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5421/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)