Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị xem xét ban hành quy chế quản lý xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn

Thứ ba, 28/12/2021 17:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, QH Khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến kèm theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét ban hành quy chế quản lý xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn (khu vực được miễn giấy phép xây dựng) để tăng cường quản lý việc sử dụng đất, quản lý nhà ở của người dân.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5426/BXD-QLN trả lời như sau:

Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam để nghiên cứu trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở nhằm tăng cường quản lý việc sử dụng đất, quản lý nhà ở của người dân tại khu vực nông thôn. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình Chính phủ số 26/TTr-BXD ngày 10/12/2021 về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) để Chính phủ cho ý kiến và báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2022.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5426/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)