Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 27/12/2021 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị như sau: “Theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của UBND tỉnh chỉ thực hiện hỗ trợ cho các hộ có trong danh sách đã được duyệt trước ngày 31/5/2017. Việc hỗ trợ và giải ngân vốn kết thúc đến hết ngày 31/12/2019 (theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ). Đối với những hộ gia đình chính sách đã đầy đủ hồ sơ từ sau ngày 31/5/2017 đến nay, hoàn cảnh nhà ở rất khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ để sửa chữa hoặc xây mới nhà ở. Đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng này”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5405/BXD-QLN ngày 27/12/2021 trả lời như sau:

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 – 2019 đã hoàn thành hỗ trợ cho 339.176 hộ của cả nước, đạt 96,7% so với số hộ thực tế sau rà soát khoảng 350.700 hộ. Sau khi hoàn thành hỗ trợ, nhà ở của các hộ gia đình người có công đều cơ bản đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn 3 cứng "nền cứng, khung tường cứng, mái cứng" và có diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, sử dụng các vật liệu xây dựng tốt - bền (như gạch, đá, xi măng, sắt thép, gỗ bền chắc, ngói, tôn...), nhà ở có tuổi thọ trên 10 năm; đảm bảo vệ sinh môi trường, khang trang, kín đáo, tránh được tác động xấu của thời tiết. Qua đó, đời sống của các hộ gia đình người có công được nâng cao hơn.

Đến nay, việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đã kết thúc. Bộ Xây dựng đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chính sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, sau khi Chính sách hoàn thành thì các địa phương vẫn tiếp tục đề nghị bổ sung thêm khoảng 70.000 hộ người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở.

Ngày 26/11/2021, tại văn bản số 8622/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các Bộ ngành liên quan và các địa phương, xây dựng Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để trình Chính phủ xem xét, ký ban hành. Trong đó, đã có quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí để cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới đối với nhà ở tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng. Sau khi Nghị định này được Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp các Bộ ngành liên quan và các địa phương, xây dựng Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5405/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)