Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội XV

Thứ sáu, 10/12/2021 16:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị:“Đề nghị xem xét ban hành quy chế quản lý xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn (khu vực được miễn giấy phép xây dựng) để tăng cường quản lý việc sử dụng đất, quản lý nhà ở của người dân”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5119/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì:

“4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn (trừ công trình bí mật nhà nước);

b) Ban hành các quy định về: quản lý trật tự xây dựng; phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn; phân cấp, ủy quyền tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng, trường hợp công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 cần bổ sung thêm các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định này.

c) Ban hành quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị cho từng khu vực để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng trong đô thị, trong khu chức năng và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn;

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm trên địa bàn; chỉ đạo, tổ chức thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

đ) Giải quyết những vấn đề quan trọng, phức tạp, vướng mắc trong quá trình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.”

Do đó, việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị tại khu vực nông thôn thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở các địa phương. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ có các giải pháp phù hợp để tăng cường kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ này, đáp ứng mong mỏi của cử tri tỉnh Quảng Nam.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5119/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)