Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 08/11/2021 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sửa đổi Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng với cấp công trình như sau: Đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 01kV thuộc công trình cấp III; đến dưới 01kV thuộc công trình cấp IV”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4606/BXD-GĐ trả lời như sau:

1. Trước đây, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, chủ đầu tư được phép tổ chức nghiệm thu công trình “đường dây, trạm biến áp” có cấp điện áp từ 35KV trở xuống. Quy định này nhằm mục đích nhanh chóng cải thiện Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam phục vụ nhu cầu sử dụng điện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và thu hút đầu tư theo yêu cầu của Chính phủ.

2. Trong quá trình xây dựng các Thông tư số 03/2016/TT-BXD và Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến của các địa phương và bộ, ngành theo quy định. Trong các Thông tư nêu trên, việc phân cấp đối với công trình “đường dây, trạm biến áp” đều được thực hiện căn cứ vào ý kiến của Bộ Công Thương (Bộ quản lý chuyên ngành về công trình năng lượng).

3. Đối với Thông tư số 06/2021/TT-BXD mới ban hành, việc quy định các công trình “đường dây và trạm biến áp” có cấp điện áp từ 35KV trở xuống là công trình cấp IV nhằm mục đích không gây biến động về chính sách trong quản lý hoạt đồng đầu tư xây dựng đối với loại công trình này và thực hiện yêu cầu của Chính phủ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 về tiếp tục duy trì việc tăng điểm Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam (ý kiến của Bộ Công Thương tại các văn bản số 1449/BCT-KH ngày 17/3/2021 và số 2810/BCT-KH ngày 20/5/2021 được đính kèm).

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4606/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)