Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang về đề nghị ủy quyền cho địa phương thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án nhóm A

Thứ ba, 02/11/2021 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 333/BDN ngày 22/9/2021 với nội dung kiến nghị: “Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, theo đó các dự án thuộc nhóm A do cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, điều này kéo dài thời gian thẩm định dẫn đến dự án chậm triển khai, khó đáp ứng tiến độ. Kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét ủy quyền cho địa phương thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án nhóm A để đẩy nhanh tiến độ”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4529/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ. Theo đó, nội dung về ủy quyền tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 đã bãi bỏ và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 không quy định việc ủy quyền thẩm định. Do vậy, kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang tại thời điểm hiện tại là không có cơ sở pháp lý.

Bộ Xây dựng đang thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp theo yêu cầu tại văn bản số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang và xem xét, nghiên cứu khi thực hiện đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4529/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)