Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hải Phòng về đề nghị sửa đổi, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13

Thứ sáu, 22/10/2021 15:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021 với các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4347/BXD-PTĐT trả lời các kiến nghị như sau:

Cử tri đề nghị sớm nghiên cứu tham mưu trình, sửa đổi, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản 775/UBTVQH14-PL ngày 24/3/2021 và văn bản số 4357/TB-TTKQH ngày 04/5/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội thông báo kết luận của UBTVQH tại phiên họp thứ 55, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị trong giai đoạn 5 năm vừa qua, tổng hợp các đề xuất, vướng mắc khó khăn của địa phương để kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210. Ngày 01/9/2021, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 17/TTr-BXD trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị.

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1266/TTg-CN ngày 30/9/2021 thông qua nội dung hồ sơ và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về Phân loại đô thị; giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về Phân loại đô thị.

Cử tri đề nghị quan tâm hướng dẫn lập Chương trình phát triển đô thị thành phố và Chương trình phát triển riêng cho từng đô thị để làm cơ sở quản lý phát triển đô thị, đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay việc lập Chương trình phát triển đô thị toàn đô thị và Chương trình phát triển từng đô thị được thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị quốc gia, sửa đổi bổ sung Thông tư số 12/2014/TT-BXD phù hợp với quy định của pháp luật làm cơ sở để các địa phương lập Chương trình phát triển đô thị toàn đô thị và Chương trình phát triển từng đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4347/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)