Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 03/06/2021 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 2665/VPCP-QHĐP ngày 19/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu có giải pháp đảm bảo nước ngọt cho xã Tân Hiệp, thành phố Hội An nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm nước ngọt vào  mùa khô, phục vụ đời sống của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên đảo cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại địa phương”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2044/BXD-HTKT trả lời như sau:

Xã Tân Hiệp, thành phố Hội An là một xã đảo của tỉnh Quảng Nam với địa giới hành chính bao gồm toàn bộ đảo Cù Lao Chàm; có vị trí và vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và môi trường, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp bảo đảm nước ngọt phục vụ nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và phát triển du lịchcho Cù Lao Chàm, góp phần thực hiện mục tiêu xã hội được đề ra tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2044/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)