Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Quốc hộ trước kỳ họp thứ 11

Thứ năm, 20/05/2021 17:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11 do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 92/BDN ngày 06/04/2021 với nội dung kiến nghị:

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 27/11/2017 quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, có hiệu lực thi hành từ 15/01/2018 đã tạo ra cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, đến nay cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hóa ngày càng phát triển làm xuất hiện nhiều hoạt động, hành vi mới của các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, từ đó dẫn đến nhiều vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP và các quy định liên quan khác để điều chỉnh các hành vi vi phạm xảy ra trong thực tiễn, gây lúng túng, bị động cho các cơ quan quản lý trong việc áp dụng và xử lý kịp thời các vi phạm như việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa cụ thể, khó áp dụng đối với việc khấu trừ tài khoản; việc tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính khi cơ quan ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính không có đủ bộ máy, nhân lực để tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, chưa có quy định cụ thể ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng để các cơ quan thống nhất là chính quyền địa phương áp dụng để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Các nội dung vướng mắc trên mặc dù đã được báo cáo, kiến nghị nhiều lần, tuy nhiên, nhiều nội dung vẫn chưa được hướng dẫn để áp dụng thực hiện. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị sớm đẩy nhanh tiến độ xem xét việc ban hành Nghị định, Thông tư mới điều chỉnh, bổ sung các quy định hướng dẫn giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình áp dụng Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hướng dẫn cụ thể các vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật trong quá trình tổ chức, quản lý và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1797/BXD-TTr trả lời như sau:

Ngày 27/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (viết tắt là Nghị định số 139/2017/NĐ-CP). Trong hơn 3 năm thực hiện, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP đã góp phần chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trong cả nước từng bước đi vào nề nếp, số vụ vi phạm trật tự xây dựng giảm qua từng năm. Tuy nhiên, Nghị định cũng bộc lộ một số bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, Quốc hội đã ban hành Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Do đó, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hệ thống pháp luật nêu trên.

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật năm 2021 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đang khẩn trương triển khai xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ trình Chính phủ trong tháng 9/2021; đồng thời xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP để giúp các địa phương dễ áp dụng trong quá trình thực hiện Nghị định.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri tỉnh Bình Dương để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Trong thời gian xây dựng nghị định mới, Bộ Xây dựng tiếp tục tăng cường theo dõi, hướng dẫn các địa phương có khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Nghị định số 139/2017/NĐ-CP và Thông tư số 03/2018/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1797/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)