Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 13/05/2021 16:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị như sau: “Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quy định “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là nội dung trong đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đối với thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được lập riêng thành đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật”. Tuy nhiên, một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị như: Đồ án Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị là cơ sở để phân lưu vực thoát nước cho các khu vực trên địa bàn tỉnh (không thể thực hiện theo ranh giới hành chính như việc quy định nội dung hạ tầng kỹ thuật có trong đồ án quy hoạch chung từng đô thị) và phạm vi nghiên cứu mở rộng kết nối với các tỉnh, thành lân cận có tính đến ứng phó với biến đổi khí hậu (tương tự đối với việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, thoát nước, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang…). Nhận thấy việc lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật là rất cần thiết nhằm cụ thể hóa các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để địa phương có thể định hướng tổ chức đầu tư xây dựng theo quy hoạch lâu dài, do vậy, kiến nghị các Bộ, ngành có chức năng tham mưu điều chỉnh nội dung quy định tại     Khoản 2, Điều 18, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, theo hướng cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tùy theo điều kiện địa phương được tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, để địa phương có kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, vv…) nhằm bảo đảm đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đúng định hướng quy hoạch và phát triển đô thị”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1644/BXD-HTKT trả lời như sau:

Theo quy định trước đây của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật được lập nhằm cụ thể hóa phần nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực thi hành, quy hoạch xây dựng chỉ còn bao gồm quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng. Các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hiện chỉ quy định lập và phê duyệt đối với thành phố trực thuộc Trung ương theo pháp luật về quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, thực tế nhiều tỉnh đang có nhu cầu lập các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cho vùng tỉnh và đô thị tỉnh lỵ làm công cụ quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật cũng như lập dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn nhưng hiện không có cơ sở để tổ chức lập và phê duyệt.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Bình Dương trong quá trình nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1644/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)