Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lai Châu

Thứ hai, 10/05/2021 16:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lai Châu do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc Hội chuyển đến theo công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với các nội dung kiến nghị sau:

Câu số 6: “Theo định mức quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD đá hộc xếp trên cạn 01 rọ 2m3 (loại rọ 2 x 1 x1m) chỉ có 1,6m3 đá hộc, như vậy không đảm bảo thực tế thi công. Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét nâng định mức lên là 2,2m3 như định mức cũ quy định tại công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng để phù hợp với thực tế thi công”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, Bộ Xây dựng đã rà soát điều chỉnh một số định mức đã công bố trước đây, trong đó có định mức Làm và thả rọ đá (mã hiệu AL.15100 công bố tại văn bản số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng) và ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Thời gian qua, Bộ Xây dựng nhận được một số ý kiến về định mức dự toán công tác này, Bộ Xây dựng đã trao đổi với một số Bộ chuyên ngành, địa phương và đang tiếp tục tổng hợp số liệu, rà soát điều chỉnh, ban hành cho phù hợp.   

Câu số 7: “Theo định mức vận chuyển gánh bộ vật liệu tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD chỉ áp dụng trong phạm vi ≤ 300m đến địa điểm tập kết, thực tế đối với Lai Châu nói riêng, các tỉnh miền núi nói chung có những công trình, dự án phải vận chuyển bộ > 300m, có công trình, dự án vận chuyển bộ trên 1km (ví dụ: Công trình thủy lợi, nước sinh hoạt...) Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét bổ sung định mức vận chuyển gánh bộ vật liệu áp dụng trong phạm vi > 300m”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Định mức dự toán được ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng được xác định trên cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng. Định mức dự toán được tính bình quân, phù hợp với biện pháp kỹ thuật, biện pháp thi công công trình và phạm vi thực hiện công tác. Việc vận chuyển ngoài phạm vi được quy định trong định mức dự toán đã ban hành, thì tùy theo điều kiện và đặc điểm thi công công trình, các chi phí này được tính riêng. Trường hợp cần thiết xây dựng định mức dự toán cho công tác này làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định số 10/20121/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để tổ chức xây dựng, ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1544/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)