Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Trị gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 29/03/2021 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Trị do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 451/BDN ngày 30/12/2020 với nội dung kiến nghị: Hiện nay quy định mức kinh phí hỗ trợ người có công làm nhà mới là 40 triệu đồng/nhà; sửa chữa nhà là 20 triệu đồng/nhà. Đề nghị xem xét nâng mức kinh phí hỗ trợ người có công làm nhà mới lên ít nhất là 70 triệu đồng/nhà, sửa chữa nhà là 40 triệu đồng/nhà để phù hợp với thực tế giá cả thị trường hiện nay”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1024/BXD-QLN trả lời như sau:

1. Cơ sở để xác định mức hỗ trợ của các chính sách nhà ở nói chung cũng như Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở nói riêng được căn cứ vào điều kiện khả năng ngân sách của đất nước trong từng giai đoạn. Theo tính toán tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng để xây mới (40 triệu đồng/hộ) hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở (20 triệu đồng/hộ) là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; mức kinh phí hỗ trợ này cao hơn mức kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ gia đình theo chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại khu vực nông thôn (theo quy định của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 thì mỗi hộ gia đình được vay 25 triệu đồng với lãi suất 3%/năm trong 15 năm và có 05 năm ân hạn).

Theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì ngoài việc được hỗ trợ với mức kinh phí từ ngân sách nhà nước nêu trên thì còn được huy động từ nhiều nguồn khác để thực hiện như: hỗ trợ từ ngân sách địa phương, cộng đồng, dòng họ, hộ gia đình tham gia đóng góp (bằng nhân công, tiền, vật liệu...) và hộ gia đình người có công với cách mạng tự tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đồng thời, Sở Xây dựng các địa phương có trách nhiệm thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình, kèm theo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, dự trù vật liệu chủ yếu, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương để các hộ gia đình áp dụng cho phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ.

Trong điều kiện kinh tế của đất nước còn khó khăn như hiện nay, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội thì sau khi hoàn thành hỗ trợ, nhà ở của các hộ gia đình người có công đều cơ bản đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn "3 cứng", chất lượng và diện tích theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD.

2. Hiện nay, việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đã kết thúc. Bộ Xây dựng đang tổng hợp báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách này của các địa phương trên cả nước và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 09/12/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021). Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Bộ Xây dựng có trách nhiệm căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng để nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Trị để tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình soạn thảo chính sách trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1024/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)