Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp khóa 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 25/01/2021 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến theo công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với các nội dung kiến nghị như sau:

1. Câu số 14: Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành định mức để xác định chi phí tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công vì các dự án đầu tư công hiện nay chủ đầu tư đều thuê đơn vị tư vấn để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhưng không có định mức để xác định nên lúng túng khi thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, Luật Xây dựng quy định gồm 03 giai đoạn, bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị dự án (như khảo sát xây dựng; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng,...). Việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công được thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công. Dó đó, Bộ Xây dựng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được trả lời.

2. Câu số 15: Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn về thành phần hồ sơ, thời gian và quy trình thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công vì các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tại dự thảo Nghị định đã quy định về trình tự, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị dự án, chuẩn bị lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Đến nay dự thảo Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành. Bộ Xây dựng sẽ quy định, hướng dẫn cụ thể về thành phần hồ sơ, thời gian thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc này nếu được Chính phủ giao nhiệm vụ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 247/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)