Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 19/01/2021 18:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi Quốc hội sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV theo công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Đề nghị hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng vào các đồ án quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 186/BXD-PTĐT ngày 19/01/2021 trả lời như sau:

Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị tạo ra sự tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị làm giảm những tác động bất lợi đối với môi trường cũng như tác động đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên… Do vậy, phát triển đô thị tăng trưởng xanh đòi hỏi đổi mới phương thức lập Quy hoạch đô thị và Chương trình phát triển đô thị.

Trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) để thí điểm việc lồng ghép các mục tiêu đô thị tăng trưởng xanh trong Quy hoạch chung đô thị; phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thí điểm lập phương án quy hoạch đô thị xanh tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) và tổ hợp Yên Bình (Thái Nguyên). Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, ban hành Thông tư 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, gồm 24 chỉ tiêu được chia thành 4 nhóm kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế. Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ của Thông tư hàng năm và theo giai đoạn, nội dung của các Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh sẽ xác định các vấn đề cần giải quyết theo đặc thù của từng địa phương làm cơ sở để lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh khi lập, điều chỉnh Quy hoạch đô thị cũng như Chương trình phát triển đô thị.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 – 2020. Các nhiệm vụ của Đề án đang trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng như kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ đẩy mạnh việc hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 và Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 – 2020 nhằm thúc đẩy phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 186/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)