Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9

Thứ tư, 22/07/2020 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020 với nội dung kiến nghị như sau: “Một số lỗi vi phạm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng chưa có trong quy định Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ để có các biện pháp xử lý phù hợp, kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, cụ thể:

+ Khung xử phạt trong lĩnh vực dịch vụ công ích.

+ Khung xử phạt nhà thầu thẩm tra không theo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

+ Khung xử phạt hành vi không thực hiện công bố hợp quy theo quy định.

+ Quy định mức xử phạt theo tỷ lệ sai phạm.

+ Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát chặt chẽ việc phong tỏa tài khoản ngân hàng của các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực hoạt động xây dựng”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3490/BXD-TTr ngày 21/7/2020 xin trả lời như sau:

Theo quy định của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ từ Điều 42 đến Điều 56 đã quy định cụ thể về việc xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về cấp thoát nước, quản lý chiếu sáng, cây xanh đô thị, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, quản lý công trình ngầm và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Điều 25 quy định cụ thể về việc xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân (trong đó có nhà thầu thẩm tra) có hành vi không sử dụng hoặc sử dụng sai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng; Điều 41 quy định cụ thể về việc xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng có amiăng trắng chưa công bố hợp quy.

Việc phong tỏa tài khoản của các tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm của các ngân hàng, tổ chức tín dụng được quy định cụ thể tại Điều 88 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 14, Điều 16 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu theo các nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh đề xuất để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2017/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình thực tiễn và tăng tính phòng ngừa, răn đe.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3490/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)