Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9

Thứ ba, 21/07/2020 15:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí tăng thêm đối với chi phí thuê tư vấn, nhân công lao động, mua sắm thiết bị do khó huy động được nguồn cung cấp tại các địa phương khi có dịch bệnh”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3486/BXD-KTXD ngày 20/7/2020 trả lời như sau:

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do đại dịch Covid-19 gây ra đối với ngành xây dựng, ngày 31/03/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1483/NXD-QLN gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giảm hàng tồn kho.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổng hợp, nghiên cứu những kiến nghị, phản ánh của các Bộ, ngành và địa phương để đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp khác nhằm khắc phục những tác động tiêu cực của dịch bệnh đến việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, bao gồm cả những vướng mắc liên quan đến chi phí thuê tư vấn, nhân công lao động, mua sắm thiết bị như đã nêu trong nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3486/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)