Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Thứ sáu, 28/02/2020 16:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: "Theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ có hiệu lực ngày 15/01/2018, áp dụng đối với các trường hợp xây dựng công trình sai phép mà phù hợp quy hoạch, không vi phạm chỉ giới xây dựng được lập thủ tục điều chỉnh giấy phép trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Do đó, thời gian kéo dài gây khó khăn cho quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối với công trình tiếp tục xây dựng phát sinh và xử lý về sau. Đề nghị xem xét ban hành văn bản hướng dẫn để thực hiện”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 809/BXD-TTr ngày 28/02/2020 trả lời như sau:

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng, xây dựng không có giấy phép xây dựng quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 của Nghị định mà đang tiến hành thi công xây dựng thì chủ đầu tư có thời hạn 60 ngày để làm thủ tục điều chỉnh hoặc xin cấp giấy phép xây dựng kể từ ngày bị lập biên bản vi phạm hành chính. 

Trong thời hạn này, nếu chủ đầu tư xây dựng công trình cố tình tiếp tục xây dựng thì sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng: “Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10, Luật Xử lý vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 8; Điều 9 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP; đồng thời bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính” theo quy định tại Điều 125, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Hết thời hạn 60 ngày, chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 809/BXD-TTr

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)