Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi tới kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khoá XIII

Thứ sáu, 09/01/2015 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 38/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi tới kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị: Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; trong đó có nhiều chính sách ưu đãi. Tuy nhiên, về đối tượng vay chủ yếu là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị chứ chưa quy định hỗ trợ cho những đối tượng là người dân nông thôn, nơi thường xuyên xảy ra bão lũ. Vì vậy, đề nghị sớm quan tâm hỗ trợ người dân nông thôn vay nguồn vốn trên để kiên cố hóa nhà ở, đối phó với bão lũ.

Trong những năm qua Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về nhà ở, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách và đề án đã và đang được triển khai thực hiện. Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng cơ chế chính sách phải đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền.

Để đảm bảo nguyên tắc trên, Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi thực hiện hỗ trợ nhóm đối tượng chủ yếu là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động có thu nhập thấp tại đô thị.

Đối với hộ dân khu vực nông thôn, do điều kiện kinh tế nước ta hiện nay chỉ thực hiện xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho nhóm đối tượng hộ nghèo tại khu vực nông thôn, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Theo quy định của Quyết định 48/2014/QĐ-TTg, các hộ gia đình thuộc diện đối tượng được hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương); những hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì ngân sách nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì ngân sách nhà nước hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ, các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn thì được vay tối đa 15 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 5 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008, chính sách được thực hiện từ năm 2008 đến hết năm 2012 đã hỗ trợ cho trên 531.000 hộ nghèo xây dựng nhà ở đạt 100% so với số hộ thực tế phải hỗ trợ, 107% so với số hộ được phê duyệt ban đầu. Mặc dù số lượng hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở là rất lớn, tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương thì hiện nay trên cả nước vẫn còn khoảng 510.000 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015 chưa có nhà ở hoặc đang ở trong những căn nhà đơn sơ tạm bợ, có nhu cầu được hỗ trợ để xây dựng nhà ở an toàn, ổn định. Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng nói trên. Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng đề án và cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành xây dựng đề án và dự thảo cơ chế, dự kiến Chính sách sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2015 đến hết năm 2020. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhà ở theo chính sách này phải đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng) và có khả năng phòng, tránh bão, lũ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 38/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)