Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

Thứ sáu, 09/01/2015 16:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 37/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII về việc: “đề nghị Nhà nước có kế hoạch đầu tư thêm các khu dân cư trả chậm cho người dân sống trong vùng sạt lở, người nghèo và người có thu nhập thấp”.

Kiến nghị này đã được Bộ Xây dựng trả lời Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cử tri tỉnh An Giang tại văn bản 1076/BXD-QLN ngày 06/6/2013.

An Giang là một trong 8 tỉnh/thành phố vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu di dời, ổn định đời sống cho số hộ dân trong khu vực ngập lũ và khu vực sạt lở trên địa bàn.

Để thực hiện Chương trình, Tỉnh được phân bổ tổng vốn đầu tư cho cả 2 giai đoạn là 2.384 tỷ đồng, gồm: Vốn đầu tư của giai đoạn 1 là 1.310 tỷ đồng (gồm vốn ngân sách trung ương: 430 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 600 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 280 tỷ đồng); Vốn đầu tư của giai đoạn 2 là 1.074 tỷ đồng (gồm vốn ngân sách trung ương: 383 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương: 68 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 398 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 225 tỷ đồng). Với số vốn đã phân bổ nói trên đã đảm bảo đủ để Tỉnh hoàn thành các mục tiêu chủ yếu là đầu tư tôn nền các cụm, tuyến dân cư; xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong các cụm, tuyến dân cư, xây dựng nhà ở và bố trí các hộ dân thuộc đối tượng đã được phê duyệt vào ở.

Theo báo cáo của Tỉnh, trong giai đoạn 1 của Chương trình, Tỉnh đã hoàn thành đầu tư xây dựng 202 cụm, tuyến dân cư và đã bố trí trên 30.000 hộ dân thuộc đối tượng của Chương trình vào ở trong các cụm, tuyến dân cư. Trong giai đoạn 2 của Chương trình, căn cứ kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tỉnh đầu tư xây dựng 42 cụm, tuyến dân cư để bố trí cho trên 11.000 hộ dân thuộc khu vực sạt lở nguy hiểm và số hộ dân trong khu vực ngập lũ vào ở. Theo báo cáo của tỉnh An Giang, đến nay Chương trình tôn nền, vượt lũ Giai đoạn 2 của tỉnh An Giang đã cơ bản hoàn thành, cụ thể: công tác tôn nền, đắp bờ bao hoàn thành 42/42 dự án, đạt tỷ lệ 100%; công trình giao thông nội bộ hoàn thành 40/42 dự án, đạt 95%; công trình thoát nước thải hoàn thành 41/41dự án, đạt 100%; công trình cấp nước sạch hoàn thành 40/42 dự án, đạt 95%; cấp điện sinh hoạt hoàn thành 41/42 dự án, đạt 98%; công tác xây dựng nhà ở hoàn thành 8.699/11.262 căn nhà (tỷ lệ 77%). Dự kiến Tỉnh sẽ hoàn thành giai đoạn 2 của Chương trình vào cuối năm 2014.

Tổng hợp chung, trong cả 2 giai đoạn, tỉnh An Giang đầu tư xây dựng 244 cụm, tuyến dân cư để bố trí cho trên 41.000 hộ dân thuộc khu vực ngập lũ và khu vực sạt lở trên địa bàn Tỉnh vào ở.

Vì thời hạn thực hiện Chương trình đã hết nên việc cử tri đề nghị đầu tư thêm các khu dân cư trả chậm cho người dân sông trong vùng sạt lở, người nghèo và người có thu nhập thấp phải chờ khi tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm việc thực hiện Chương trình giai đoạn 2 vào đầu năm 2015.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 37/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)