Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh: Lạng Sơn, Vĩnh Long, Tiền Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Tuyên Quang, An Giang, Nghệ An, Phú Thọ, gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

Thứ sáu, 09/01/2015 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 36/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh: Lạng Sơn, Vĩnh Long, Tiền Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Tuyên Quang, An Giang, Nghệ An, Phú Thọ, gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị:Đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2 (Lạng Sơn, Vĩnh Long, Tiền Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Tuyên Quang, Phú Thọ).Đề nghị tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo (Phú Thọ, Tiền Giang). 

1. Đối với kiến nghị tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2

Kiến nghị này đã được Bộ Xây dựng trả lời Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cử tri một số tỉnh (Bến Tre, Nghệ An, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Nam, Long An, An Giang, Kiên Giang, Lai Châu, Quảng Ngãi) tại các văn bản 304/BXD-QLN ngày 28/02/2013, 1073/BXD-QLN ngày 06/6/2013, 145/BXD-QLN ngày 22/01/2014, 151/BXD-QLN ngày 22/01/2014, 1745/BXD-QLN ngày 01/8/2014, 1746/BXD-QLN ngày 01/8/2014.

Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã có trên 530.000 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở. Mặc dù số lượng hộ nghèo hiện đã được hỗ trợ nhà ở là rất lớn, tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương thì hiện nay trên cả nước vẫn còn trên 500.000 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015 chưa có nhà ở hoặc đang ở trong những căn nhà đơn sơ tạm bợ, có nhu cầu được hỗ trợ để xây dựng nhà ở an toàn, ổn định. Trước thực trạng đó, theo đề nghị của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng nói trên.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng đề án và cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành xây dựng đề án và dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Dự kiến Chính sách sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2015 đến hết năm 2020.

2. Đối với kiến nghị tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Kiến nghị này cũng đã được Bộ Xây dựng trả lời Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cử tri một số tỉnh (An Giang, Tiền Giang, Lạng Sơn, Quảng Bình, Gia Lai, Phú Yên, Hậu Giang, Ninh Thuận, Quảng Ngãi) tại các văn bản 703/BXD-QLN ngày 23/4/2013, 1075/BXD-QLN ngày 06/6/2013, 1854/BXD ngày 09/9/2013, 150/BXD-QLN ngày 22/01/2014, 1745/BXD-QLN ngày 01/8/2014, 1746/BXD-QLN ngày 01/8/2014.

Theo quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg thì mỗi hộ dân thuộc diện đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 7,2 triệu đồng/hộ (đối với hộ cư trú tại vùng khó khăn được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ với mức 8,4 triệu đồng/hộ) và được vay vốn ưu đãi với mức 8 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, huy động sự ủng hộ, giúp đỡ từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và sự đóng góp của chính hộ gia đình nên các hộ dân có thể xây dựng được căn nhà có diện tích tối thiểu 24 m2, chất lượng đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) tuổi thọ từ 10 năm trở lên như quy định của Chính sách. Đến nay, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho trên 530.000 hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của các địa phương cho thấy: với mức hỗ trợ và mức vay theo quy định nói trên, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng và sự tham gia đóng góp của chính hộ gia đình thì hầu hết các căn nhà được xây dựng đều vượt quy định về diện tích và chất lượng xây dựng; nhà ở có kiểu dáng, kiến trúc phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương.

Do hiện nay giá cả vật liệu xây dựng đã tăng cao so với trước đây, Bộ Xây dựng đã đề xuất nâng mức hỗ trợ và mức vay ưu đãi so với mức hỗ trợ và mức vay quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Tuy nhiên để khuyến khích người dân vươn lên thoát nghèo, tránh sự ỷ lại vào Nhà nước, Chính phủ đã chủ trương chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang phương thức hỗ trợ tín dụng với lãi suất ưu đãi, thời gian vay là 10 năm, có 5 năm ân hạn. Dự kiến mức vay làm nhà ở là 25 triệu đồng/hộ. Ngoài mức vay, hộ gia đình cần tích cực huy động thêm nguồn vốn từ cộng đồng để mỗi hộ gia đình có thể xây dựng được căn nhà có diện tối thiểu 24 m2, đảm bảo “3 cứng” là nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng, tuổi thọ từ 10 năm trở lên.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 36/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)