Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII

Thứ năm, 28/08/2014 15:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1988/BXD-QLN trả trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang về việc "Đề nghị xem xét kéo dài thời gian thực hiện chương trình cho vay trả chậm mua nhà ở cụm tuyến dân cư, giai đoạn II đến hết năm 2014”.

Thời gian qua, với sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, chương trình đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu do một số nguyên nhân chủ yếu như: giá bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như giá xây dựng tăng cao; việc huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng chưa đồng bộ, chưa kịp thời; công tác lồng ghép nguồn vốn từ các mục tiêu, chương trình để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn nhiều hạn chế. Theo báo cáo của các địa phương, giai đoạn 2 của Chương trình khó có khả năng hoàn thành theo tiến độ quy định. Các địa phương thống nhất đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian hoàn thành giai đoạn 2 của Chương trình đến hết năm 2014 như kiến nghị của Cử tri đã nêu.

Qua kiểm tra thực tế, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chương trình của các Bộ, ngành liên quan và báo cáo của các địa phương, Bộ Xây dựng nhận thấy đề nghị nói trên của các địa phương cũng như của tỉnh Kiên Giang là có cơ sở và phù hợp với thực tế. Ngày 20/12/2013, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2731/BXD-QLN đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian hoàn thành giai đoạn 2 của Chương trình đến hết năm 2014.

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng và một số ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, ngày 13/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 197/TTg-KTN đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành Chương trình cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 đến hết năm 2014. Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng thời gian quy định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1988/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)