Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc phân loại cấp công trình do chủ đầu tư xác định theo quy định tại Thông tư 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012

Thứ tư, 12/06/2013 17:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1133/BXD-KHCN trả trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về "Việc phân loại cấp công trình do chủ đầu tư xác định theo quy định tại Thông tư 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng là chưa phù hợp với thực tế, do chủ đầu tư hầu hết không đủ năng lực chuyên môn đế thực hiện. Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điểu chỉnh cho phù hợp".

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2012/BXD “Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị” ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng chỉ đưa ra các nguyên tắc chung về phân loại và cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung gồm: (i) Phân loại theo công năng sử dụng; (ii) Phân cấp theo yêu cầu về quy mô, yêu cầu kỹ thuật (vật liệu kết cấu, phòng chống cháy nổ...) và tuổi thọ công trình. Trên thực tế, các nguyên tắc phân cấp công trình trong Quy chuẩn QCVN 03:2012/BXD đã được thực hiện từ năm 1997 (Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tập II, ban hành theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) và đã được đưa vào Điều 5 của Luật Xây dựng “Cấp công trình được xác định theo loại công trình căn cứ vào quy mô, yêu cầu kỹ thuật, vật liệu xây dựng công trình và tuổi thọ công trình xây dựng”. Hiện nay Bộ Xây dựng đang soạn thảo và chuẩn bị ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, trong đó cụ thể hóa việc phân loại, phân cấp công trình để thực hiện một số công việc quản lý được nêu trong Nghị định (lập chỉ dẫn kỹ thuật, quản lý năng lực nhà thầu, các công trình cần thẩm tra thiết kế - dự toán, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, phân cấp sự cố khi thi công xây dựng công trình).

Theo quy định tại Điều 35 của Luật Xây dựng, khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Việc xác định loại và cấp công trình được thực hiện trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực chuyên môn, có thể thuê tư vấn lập dự án (Điều 41, Khoản 2, Luật Xây dựng), trong đó có việc xác định loại và cấp công trình.

Sau khi ban hành QCVN 03:2012/BXD, trong tháng 4/2013, Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn phổ biến Quy chuẩn tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 1000 cán bộ quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu đến từ các tỉnh/thành phố trong cả nước. Tại các buổi tập huấn, ban tổ chức chưa nhận được ý kiến phản hồi nào về khó khăn khi xác định cấp công trình (ngoại trừ công văn của Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng nêu nội dung tương tự như nội dung kiến nghị do Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ Xây dựng).
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1133/BXD-KHCN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)