Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Tây Ninh và Hà Tĩnh về việc sớm xem xét ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Thứ tư, 12/06/2013 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1122/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Tây Ninh và Hà Tĩnh về việc “Chính phủ chỉ đạo Bộ ngành chuyên môn sớm xem xét ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP này 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Vì Nghị định có hiệu lực từ 15/4/2013 nhưng hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện. VD: việc thẩm tra thiết kế đối với công trình cấp 3 trở lên; vậy công trình cấp 4 thực hiện theo quy định nào”.

Ngày 06/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng (gọi tắt là Nghị định 15/CP) thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. Nghị định 15/CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013, để hướng dẫn thi hành Nghị định 15/CP, Bộ Xây dựng đang soạn thảo 5 Thông tư hướng dẫn là:

1. Thông tư hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định thiết kế.

2. Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Thông tư hướng dẫn về giải thưởng chất lượng công trình xây dựng.

4. Thông tư về hoạt động tư vấn giám sát trong thi công xây dựng công trình; kiểm định và giám định trong xây dựng.

5. Thông tư về đăng ký thông tin và đánh giá nhà thầu.

Bộ Xây dựng đã tổ chức soạn thảo và gửi lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành các Thông tư này. Tuy nhiên, do một số cơ quan chưa có ý kiến; đồng thời còn một số nội dung đang phải nghiên cứu thêm để hoàn thiện. Dự kiến trong tháng 6/2013 sẽ ban hành các Thông tư này. Riêng Thông tư về đăng ký thông tin và đánh giá nhà thầu sẽ ban hành trước tháng 8/2013 theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định 15/CP.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1122/BXD-HĐXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)