Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

Thứ tư, 19/02/2014 10:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 262/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII . Nội dung kiến nghị: “Phương thức và cơ chế quản lý đối với nhà ở tập thể hiện đang có nhiều bất cập, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc quản lý nhà. Đề nghị Bộ Xây dựng rà soát lại các quy định về quản lý Nhà nước đối với nhà ở tập thể để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế”.

Nhà ở tập thể là một trong các loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (như nhà ở một tầng nhiều gian hoặc nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở) được nhà nước xây dựng và bố trí cho cán bộ, công nhân viên ở trong giai đoạn trước đây. Quá trình quản lý sử dụng nhà ở này còn có nhiều vướng mắc, bất cập. Để tạo cơ sở cho việc quản lý chặt chẽ nhà ở này cũng như tạo điều kiện cho người dân cải thiện chỗ ở, ngày 22/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Tiếp đó, ngày 19/9/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định này. Các văn bản này đã quy định rõ ràng và cụ thể về trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà ở trong việc quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, cụ thể là phải thực hiện rà soát, thống kê, phân loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn để quản lý theo hướng: Đối với các nhà ở thuộc diện được bán và người thuê có nhu cầu mua thì phải khẩn trương giải quyết bán nhà ở bảo đảm đơn giản nhanh chóng về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua nhà; đối với trường hợp nhà ở không thuộc diện được bán hoặc thuộc diện được bán mà người thuê không có nhu cầu mua thì thực hiện ký kết hợp đồng với người thuê nhà ở.

Đối với nhà chung cư cao tầng là loại hình nhà ở mới được đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng trong thời gian gần đây nên trên thực tế cũng đã nảy sinh một số vướng mắc, gây khó khăn cho cả phía chính quyền địa phương cũng như chủ đầu tư, chủ sở hữu các căn hộ. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, trình cơ quan có thẩm quyền dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, trong đó chú trọng tới bổ sung, sửa đổi các nội dung về quản lý sử dụng nhà chung cư nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 262/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)