Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh

Thứ tư, 03/09/2014 12:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2034/BXD-HTKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh về việc “Đề nghị đẩy mạnh đầu tư xây dựng các nhà máy công nghệ hiện đại, xử lý chất thải đảm bảo môi trường an toàn bền vững tại các khu công nghiệp lớn”.

Hiện nay, phần lớn các khu công nghiệp trên cả nước đều chưa có các cơ sở xử lý chất thải rắn (CTR) đặc biệt là CTR nguy hại, các loại CTR nguy hại được tập trung xử lý tại các khu liên hợp/khu xử lý CTR của địa phương. Vì vậy việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng các nhà máy công nghệ hiện đại để xử lý CTR công nghiệp tại các khu công nghiệp lớn để đảm bảo môi trường là rất cần thiết.

Trong Quy hoạch quản lý CTR vùng kinh tế trọng điểm/vùng liên tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các Quy hoạch quản lý CTR vùng tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đã xác định vị trí, quy mô các cơ sở xử lý CTR. Đây là cơ sở quan trọng để lập dự án và thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý CTR trên địa bàn cả nước.

Bộ Xây dựng với chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ phối hợp với các Bộ ngành và địa phương tăng cường công tác nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường nguồn lực đầu tư để kêu gọi xã hội hóa đối với việc bảo vệ môi trường nói chung và đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý CTR nói riêng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2034/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)