Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Cử tri Hà Nội tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII

Thứ hai, 17/02/2014 16:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 242/BXD-KTQH trả lời kiến nghị của Cử tri Hà Nội tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII hỏi: Mặc dù chủ trương về việc di dời các trường Đại học, Cao đẳng ra ngoại thành đã có từ năm 2007, nhưng đến nay việc triển khai thực hiện vẫn “dậm chân tại chỗ”. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời ưu tiên dành quỹ đất có được từ việc di dời các trường Đại học, Cao đẳng để xây dựng các trường phổ thông, tiểu học và mầm non.

1. Thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có chủ trương rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường đại học, cao đẳng quy mô trong khu vực trung tâm thành phố nhằm giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị, giải quyết ùn tắc giao thông cho hai thành phố trong thời gian qua; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và có chỉ đạo cụ thể một số công việc sau:

- Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội (phê duyệt tại Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 02/6/2009);

- Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011);

- Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 20/11/2012);

- Chỉ đạo cụ thể của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 358/TB-VPCP ngày 22/12/2009, số 220/TB-VPCP ngày 17/8/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc từng bước di dời các cơ sở y tế, giáo dục ra ngoài trung tâm thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các tỉnh trong vùng Thủ đô đã nghiên cứu, lập đồ án và đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội.

Ngày 26/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg về việc Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép nghiên cứu lồng ghép, cập nhật phù hợp các kết quả nghiên cứu của Quy hoạch xây dựng hệ thống trường đại học cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội vào đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội do Bộ Xây dựng đang tổ chức lập, trình duyệt trong năm 2014.

2. Mặt khác, để triển khai Luật Thủ đô, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 về việc Ban hành kế hoạch triển khai Luật Thủ đô. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đang chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan triển khai lập dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị” để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Hiện nay, dự thảo đã hoàn thành, đang gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và UBND thành phố Hà Nội. Sau khi thu thập đầy đủ các ý kiến, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để UBND thành phố Hà Nội tổ chức triển khai việc sử dụng quỹ đất sau di dời các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn trong thời gian tới.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 242/BXD-KTQH.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)