Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Thứ tư, 03/09/2014 11:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2026 /BXD-QLN trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai về việc: "Hiện nay số lượng sinh viên vào học các trường phân hiệu đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh khá lớn; cơ sở vật chất ký túc xá của các trường không đáp ứng đủ chỗ ở cho sinh viên, phần lớn sinh viên phải tự lo chỗ ở nên gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt. Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư để đến năm 2015 cơ bản các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo chỗ ở cho sinh viên”.

Ngày 20/4/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Ngày 24/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. Theo đó, phấn đấu đến năm 2015 sẽ đáp ứng được 60% nhu cầu về chỗ ở cho học sinh, sinh viên.

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thống nhất các tiêu chí để lựa chọn các dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2009-2015. Do nguồn vốn bị hạn chế, trước mắt tập trung bố trí vốn cho các dự án tại các địa phương trọng điểm, tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng; dự án đã có đất được bồi thường và giải phóng mặt bằng; dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã xác định được Chủ đầu tư, có thể khởi công trong tháng 6 và quý III, IV năm 2009; các địa phương có số lượng sinh viên có nhu cầu về chỗ ở từ 10.000 sinh viên trở lên; ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng tập trung theo cụm trường.

Căn cứ vào đề xuất của liên ngành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho 95 dự án nhà ở sinh viên tại 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 02 Bộ (Quốc phòng và Công an).

Trong danh mục các dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2009 - 2015 chưa có dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Gia Lai vì theo số liệu thống kê của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai thì số lượng sinh viên có nhu cầu về chỗ ở trên địa bàn tỉnh không đạt theo các tiêu chí đã nêu.

Do việc huy động vốn trái phiếu Chính phủ từ nay đến hết năm 2015 bị hạn chế. Để đảm bảo cân đối và sử dụng có hiệu quả vốn trái phiếu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc chủ trương chưa bổ sung thêm dự án mới, cần tập trung hoàn thành các hạng mục đã khởi công (Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 09/02/2012 của Văn phòng Chính phủ).

Trong thời gian tới, khi Quốc hội, Chính phủ cho phép tiếp tục đầu tư các dự án nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên cụ thể các năm tiếp theo đối với các địa phương còn lại chưa được bố trí vốn giai đoạn 2009 - 2015, đảm bảo phù hợp với kế hoạch chung, cũng như điều chỉnh bổ sung thêm khi điều kiện tài chính ngân sách thuận lợi.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2026 /BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)