Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang

Thứ sáu, 22/08/2014 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1939/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị sớm triển khai rà soát các đối tượng chưa được hưởng chính sách và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đề nghị sớm giải quyết cấp đủ tiền cho các hộ gia đình người có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Đến nay, các hộ đã sửa chữa nhà ở hoặc làm xong nhà ở nhưng mới được Chính phủ cấp khoảng 50% kinh phí, số tiền còn lại chưa được cấp, nhiều hộ phải đi vay để trả nợ tiền mua vật liệu và trả nợ thuê nhân công làm nhà ở nên gặp khó khăn".

1. Về việc triển khai, rà soát các đối tượng và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Sau khi Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2013, các địa phương đã lập, phê duyệt và gửi Đề án về Bộ Xây dựng, số lượng người có công với cách mạng trên thực tế theo Đề án mà các địa phương báo cáo gửi về Bộ Xây dựng là rất lớn, khoảng 335.253 hộ (trong khi đó số lượng người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở mà các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 là 72.153 hộ). Vì vậy, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1346/VPCP-KTN ngày 03/3/2014 yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát chặt chẽ, đối chiếu với số liệu đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 đồng thời giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, thẩm tra để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, khi các địa phương rà soát sẽ bổ sung những trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ nhưng chưa có danh sách trong Đề án của địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 cũng như ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn và trả lời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, trực tiếp hướng dẫn tại hội nghị tập huấn của một số địa phương như: Quảng Nam, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Thái Nguyên...

2. Về việc cấp kinh phí hỗ trợ

Theo quy định của Quyết định 22/2013/QĐ-TTg thì trong năm 2013, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho các hộ người có công với cách mạng theo danh sách mà các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 (72.153 hộ).

Tỉnh Bắc Giang không có báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 nên không được cấp kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ. Để tạo điều kiện cho người có công với cách mạng của tỉnh Bắc Giang được hỗ trợ về nhà ở, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí bổ sung kinh phí để hỗ trợ về nhà ở cho một phần số hộ người có công với cách mạng trong Đề án mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1939/BXD-QLN.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)