Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Bình

Thứ sáu, 22/08/2014 15:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/8,Bộ Xây dựngđã có công văn 1938/BXD-QLN trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Bình về việc xem xét, hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt nhưng chậm được triển khai thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đề nghị sớm bố trí vốn từ ngân sách trung ương để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thuộc diện được hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2013.

Năm 2012, tỉnh Quảng Bình báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội, tỉnh có 3.282 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở, trong đó có 2.297 hộ cần xây dựng mới và 985 hộ cần sửa chữa, cải tạo nhà ở. Tổng số vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 106 tỷ đồng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Đề án với số hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở đã tăng lên 8.651 hộ, trong đó có 3.672 hộ cần xây dựng mới và 4.979 hộ cần sửa chữa, cải tạo nhà ở. Tổng số vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 234 tỷ 137 triệu đồng.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 1 sẽ cấp kinh phí để tỉnh Quảng Bình hỗ trợ cho 3.282 hộ (2.297 hộ cần xây dựng mới và 985 hộ cần sửa chữa, cải tạo). Cuối năm 2013, Bộ Tài chính đã cấp tạm ứng 50% kinh phí cho tỉnh là 53 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ cấp tiếp 50% trong tổng số 106 tỷ đồng từ nay đến cuối năm để tỉnh hoàn thành hỗ trợ cho 3.282 hộ người có công, đúng số lượng mà tỉnh đã báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội năm 2012. Số đối tượng còn lại theo số lượng Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2013 sẽ được triển khai hỗ trợ sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1938/BXD-QLN.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)